09.07.2024Projekt VMPC:


Badania nad funkcją VMPC i problemem matematycznym "czy P=NP?"
pieknafunkcja.plAplikacja do szyfrowania danych VMPCrypt
szyfrowanie.comGra Permutu na bazie funkcji VMPC
permutu.plZobacz także:


Gra komputerowa UrbanMultimedialne kursy do nauki języka angielskiego
ADL Publishing
Historia zmian w kolejnych wersjach VMPCryptZobacz także:
Nowości w wersji VMPCrypt 5 - premiera w listopadzie 2013:

1. Niemal dwukrotne zwiększenie szybkości szyfrowania plików dzięki optymalizacji procedur obsługi odczytu i zapisu danych do plików.

2. Radykalne zwiększenie szybkości reakcji na kliknięcie na wybranym na liście pliku/plikach. Zdarzało się, że w archiwach zawierających kilkanaście tysięcy plików reakcja na kliknięcie na pliku/plikach trwała kilka sekund. Teraz wszystkie reakcje są natychmiastowe.

3. Dodano całkiem nową funkcję obliczania sumy kontrolnej plików (tzw. funkcji hashującej - bazującej na algorytmie VMPC-MAC). Sumy kontrolne można wygodnie zapisać do plików i sprawdzić ich poprawność. Funkcja ta przyda się, gdy mamy ważne pliki, których nie trzeba szyfrować, ale ważne jest wiedzieć, czy plik nie został uszkodzony czy w inny sposób zmieniony.

4. Utworzenie skojarzeń plików - teraz szyfrowane archiwa (*.vmpa), pliki szyfrowane osobno (*.vmpc), szyfrowane książki (*.vmpb) i pliki zawierające sumy kontrolne (*.vmps) - można otwierać poprzez podwójne kliknięcie.

5. Dodanie charakterystycznego ciągu znaków "uvdrakbcrhytckbsvsqeysnzzvampahwkhnmxkeawapswjdbtexwnaswe" do każdego zapisywanego pliku klucza. Ciąg ten pozwoli odszukać zapisany klucz na uszkodzonym dysku.

6. Znaczne uproszczenie nawigacji po szyfrowanej książce, która pozwala bezpiecznie przechowywać i organizować wszelkie prywatne informacje tekstowe dowolnej długości (loginy i hasła, kontakty, adresy, notatki, itp.).

  • 6.1. Dostęp do szyfrowanej książki jest teraz łatwiejszy. Nowy przycisk "Książka" jest widoczny zawsze w prawym górnym rogu głównego okna programu - zarówno w trybie plikowym jak i tekstowym.
  • 6.2. W szyfrowanej książce dodana została opcja wyszukiwania folderów zawierających w nazwie podaną frazę.
  • 6.3. Wyszukiwanie dokumentów w szyfrowanej książce - w wersji 5 przeszukiwane są automatycznie dokumenty (po tytułach lub po zawartości) we wszystkich folderach. Znalezione dokumenty są automatycznie zaznaczane i przesuwane na szczyt listy. W konsekwencji usunięte zostały nieintuicyjne opcje "We wszystkich folderach" i "Zaznacz wszystkie".
  • 6.4. Uproszczenie systemu zaznaczania, kopiowania i przenoszenia dokumentów między folderami. Zamiast trzech sposobów zaznaczenia dokumentów (zaznacz, kopiuj, wytnij) w wersji 5 mamy bardziej intuicyjny - tylko jeden (zaznacz).
  • 6.5. Zamiast opcji "Wklej" oraz "Wklej i zaznacz" mamy w wersji 5 bardziej intuicyjne opcje "Kopiuj tu zaznaczone" i "Przenieś tu zaznaczone", które kopiują lub przenoszą zaznaczone dokumenty do bieżącego folderu.
  • 6.6. Opcja "Usuń" w wersji 5 usuwa tylko zaznaczone dokumenty, nie usuwa zaś podświetlonego folderu. Opcja usunięcia folderu została przeniesiona do głównego menu, aby zmniejszyć ryzyko omyłkowego usunięcia folderu.
  • 6.7. Udoskonalenie funkcji sortowania zaznaczonych dokumentów osobno (zaznaczone lub znalezione dokumenty i foldery mogą po naciśnięciu przycisku znaleźć się na szczycie listy).
7. Wśród opcji wymazywania plików dodano opcję samego logicznego usunięcia plików (0 rund wymazywania) - jest przydatna przy deszyfrowaniu plików szyfrowanych osobno, gdy zaszyfrowany plik nie jest nam już potrzebny po odszyfrowaniu, a ponieważ był zaszyfrowany - nie ma potrzeby wymazywania go, a wystarczy jego logiczne usuniecie.

8. Przy plikach szyfrowanych osobno teraz zapamiętywana jest także data pliku.

9. Odtwarzanie struktury folderów w trybie szyfrowania plików osobno.

10. Deszyfrowanie plików z archiwum do wybranego przez użytkownika folderu. W wersji 5 domyślnie proponowanym folderem jest podfolder "\Deszyfr" folderu, w którym znajduje się plik archiwum. (w starej wersji proponowany był domyślnie ten sam folder, w którym znajdowało się archiwum). Oczywiście folder można dowolnie zmienić.

11. Zwiększenie elastyczności działania programu w trybie wiersza poleceń. W tym - dodanie opcji szyfrowania osobno całych folderów.

12. Poprawienie wyświetlania programu w niestandardowych ustawieniach ekranu (ze zmienionym DPI - ilością pikseli na cal). W starej wersji niektóre elementy (np. listy plików) mogły przy niestandardowym DPI lekko wychodzić poza zaprojektowany dla nich obszar. W wersji 5 wszystkie elementy wyświetlane są prawidłowo.

13. Program w trybie niepełnoekranowym w wersji 5 automatycznie dostosowuje rozmiar okna do rozdzielczości ekranu zajmując 75% wysokości ekranu i proporcjonalną szerokość. Oczywiście rozmiar okna można następnie dowolnie zmieniać.

14. W trybie tekstowym usunięty został mało funkcjonalny przycisk "Info", wyświetlający instrukcję deszyfrowania wiadomości. Zamiast niego pojawił się przycisk przenoszący kursor na początek okna edycji.

15. Poprawa intuicyjności działania skrótów klawiszowych, w tym "inteligentna spacja" przy zarządzaniu wybranymi plikami na liście plików do szyfrowania.

VMPCrypt 5 jest w pełni kompatybilny z poprzednimi wersjami aplikacji (dane zaszyfrowane poprzednimi wersjami można bez ograniczeń odszyfrować wersją 5).

Wszyscy posiadacze licencji VMPCrypt mają prawo otrzymać bezpłatną aktualizację do wersji 5.Nowości w wersji VMPCrypt 4.1 - premiera w styczniu 2011:

1. Szyfrowana książka. Dodanie przycisków "Kopiuj wiersz 1/2/3" oraz "Kopiuj kursor". Przyciski te znacznie ułatwiają stosowanie szyfrowanej książki jako menedżera haseł. Teraz jednym przyciskiem możemy skopiować hasło (zapisane np. w 1 lub 2 lub 3 wierszu dokumentu), aby wkleić je w docelowym oknie logowania tylko wciskając Crtl+V.

2. Szyfrowana książka - usunięcie przycisku "Zamknij książkę" z głównego okna programu. W nowej wersji książkę zamyka uniwersalny przycisk "Zamknij". Jednocześnie zniknął przycisk "Wyczyść", gdyż mógł powodować omyłkowe usunięcie zawartości dokumentu szyfrowanej książki przez użytkownika.

3. Ulepszenie funkcji pamiętania klucza przy pracy z archiwami plików. W nowej wersji sposób otwierania kolejnych archiwów (do deszyfrowania albo do aktualizacji) jest automatycznie taki sam, jaki wybraliśmy podczas zapamiętywania klucza. W starej wersji pojawiał się dodatkowy komunikat.

VMPCrypt 4.1 jest w pełni kompatybilny z poprzednimi wersjami aplikacji.

Wszyscy posiadacze licencji VMPCrypt 4 mają prawo otrzymać bezpłatną aktualizację do wersji 4.1. Aktualizacje wysyłane są indywidualnie. Aby uzyskać aktualizację, prosimy skontaktować się z nami.


Nowości w wersji VMPCrypt 4 - premiera w listopadzie 2009:

1. Od wersji 4 zmienia się nazwa programu z VMPC Security na VMPCrypt.

2. Dodanie szyfrowanej książki, która pozwala trzymać i organizować wszelkie dokumenty tekstowe w jednej zaszyfrowanej bazie danych.

3. Rozszerzenie trybu pamiętania klucza do wszystkich trybów pracy. Teraz praca z dużą ilością plików, archiwów, książek, tekstów, zaszyfrowanych tym samym kluczem jest bardzo wygodna, bo klucz wystarczy wprowadzić tylko raz.

4. Obsługa mechanizmu przeciągania plików do programu (drag and drop) - teraz pliki do szyfrowania i deszyfrowania można przeciągać myszką z eksploratora systemu Windows.

5. Dodanie funkcji wyszukiwania plików/folderów oraz wyszukiwania w tekście

6. Ulepszona grafika

7. Dodanie funkcji pamiętania najważniejszych ustawień programu. Program można teraz lepiej dostosować do indywidualnych preferencji.

8. Dodanie opcji tworzenia archiwów z nazwą pliku zawierającą bieżącą datę i godzinę - wygodne do regularnego archiwizowania danych.

9. Wprowadzenie pojęcia Domyślnego folderu deszyfrowania, który umożliwia łatwe deszyfrowanie plików i późniejsze ich wymazywanie bez konieczności wybierania folderu za każdym razem.

10. Poprawa intuicyjności wprowadzania klucza oraz generowania klucza z przypadkowych ruchów myszką.

11. Tryb uruchamiania programu z wiersza poleceń (command-line). Umożliwia m.in. automatyczne uruchamianie programu w celu szyfrowania plików np. przy pomocy plików typu BAT. Funkcja może być wygodna np. do automatycznego tworzenia szyfrowanych kopii zapasowych.

12. Szacowanie bezpieczeństwa wprowadzanego hasła w czasie rzeczywistym podczas jego wpisywania.

13. Wersja 4 zawiera także dużą ilość drobnych ulepszeń, razem ponad 100 zmian w stosunku do wersji 3.

VMPCrypt 4 jest w pełni kompatybilny z poprzednimi wersjami aplikacji VMPC Security - dane zaszyfrowane wersjami 1, 2 i 3 są obsługiwane przez VMPCrypt 4.
Nowości w wersji VMPC Security 3 - premiera w styczniu 2009:

1. Dodanie trybu szyfrowania osobno (jeden-do-jednego), gdzie dla każdego szyfrowanego pliku tworzona jest jego osobna zaszyfrowana kopia.

2. Dodanie możliwości zmiany hasła szyfrującego archiwum. Zmiana podyktowana m.in. wymogiem okresowej zmiany hasła chroniącego zbiory danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

3. Uproszczenie obsługi modułu generowania bezpiecznych haseł z przypadkowych ruchów myszką - głównie w zakresie zapisywania haseł.

4. Ulepszenie trybu szyfrowania tekstów - głównie w zakresie ułatwienia pracy z szyfrowanymi plikami tekstowymi.

5. Ulepszenie funkcji przeglądania folderów na dysku i zawartości szyfrowanych archiwów.

6. Ulepszenie funkcji stosowania wielu haseł do jednego szyfrowania.

7. Wzbogacenie funkcji proponowania folderu, w którym zapisane ma być zaszyfrowane archiwum.

Wersja 3 jest w pełni kompatybilna z poprzednimi wersjami aplikacji - dane zaszyfrowane wersjami 1 i 2 są obsługiwane przez wersję 3.


FSE 2004
Publikacja na konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Kryptologicznych (IACR) FSE 2004

Konferencje Enigma
Publikacje na Krajowej Konferencji Zastosowań Kryptografii Enigma w Warszawie

WCTT
Nagroda Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej

Software Developer's Journal
Rekomendowany projekt magazynu Software Developer's JournalCopyright © 1999-2022 by Bartosz Żółtak
Aktualizacja: 09.07.2024